flaş haber

E- Devletimdeki icra dosyalarını nasıl sildirebilirim ?

Bu haber 14 Şubat 2021 - 12:14 'de eklendi ve kez görüntülendi.

Küresel olarak bakıldığında şirket iflaslarının artış eğilimini git gide artırdığı görülmektedir. Özellikle 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinin yaşanması sebebiyle , halihazırda artış gösteren şirket iflasları , hızını daha da artırarak belli sektörlerin neredeyse yok olmasına sebep olmuştur. Yok olan sektörler , iflas eden şirketler , geride pek çok işsiz ve ödeyemeyeceği borçlarla hapsolmuş insanlar bırakmaktadır. Nitekim hiç sorgulamadığımız kısmi rezerv bankacılık sistemi de borçludan beslenmekte olduğundan , bu durumu mevcut düzeni devam ettirerek değiştiremeyeceğimiz açıktır.

Türkiye’de de durum değişmemektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre ülkemizde şu an 3 milyonu aşkın şirket ve esnaf bulunmaktadır. Bu şirketlerin sadece %50’si kısa süre içinde batmakta , hayatta kalan şirketlerin de sadece 3’te 1’i 10 yılı görebilmektedir .

Bu ekonomik tabloda , icra dairelerinin başrol oyuncusu olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira yalnızca İstanbul Adalet Sarayı’nda 37 adet icra müdürlüğünün bulunması ve her birinde yıl başına 40.000 civarında icra takibi başlatılması , durumun vahametini açıkça göstermektedir.

Bu sebeple biz avukatların en çok muhatap olduğu sorular ;
E- Devletimdeki icra dosyalarını nasıl sildirebilirim ?
Varlık Yönetim Şirketleri Sürekli Arayıp Mesaj Gönderiyor . Bundan Nasıl Kurtulabilirim ?
Takibe Düşmüş ya da İcra Takibine Konu Edilmiş Banka Borçlarım Hakkında Nasıl Bir Yol İzlemeliyim ?
Yıllar önce hakkımda açılmış icra takip dosyası ödeme yapmama rağmen hala banka sistemlerinde görünüyor. Bana kredi / kredi kartı vermiyorlar . Ne yapmalıyım ?
Aracımı / evimi satacağım ancak kaydında eski tarihli bir haciz görünüyor. Haczi kaldırabilir miyim ?
Şeklindedir.
Söz konusu soruların her birinin cevabı birbirinden bağımsız olduğundan , aşağıda ayrı başlıklar altında incelemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum.

1- E- Devletimdeki icra dosyalarını nasıl sildirebilirim ?
Öncelikle e – devlet üzerinden icra dosyasının tümden kaldırılması mümkün olmayıp yalnızca dosyanın AÇIK görünen dosyadan KAPALI dosyaya çevrilmesi işlemini gerçekleştirebilmekteyiz. Bu işlemi yapabilmek için de icra dosyalarının esas numaraları ve açılış tarihleri üzerinden yorum yapmaya başlamak yanlış olmayacaktır.
E devletinizde icra takip dosyası sorgulaması yaptınız . Aşağıdaki gibi bir ekran göreceksiniz :

Görüldüğü gibi ekran üzerinden dosyanın açılış tarihini ve dosya esas numarası ile diğer taraf bilgilerini görüntüleyebilmekteyiz.
Dosyanın açılış tarihi son 1 yıl içindeki bir tarih olarak görünüyorsa , dosyanızı KAPALI durumuna geçirmek mümkün değildir. Zira dosyanız , alacaklı tarafın takip talebi ya da dosyada mevcut diğer bir talebi üzerinden 1 yıl geçmedikçe düşmeyecektir. Bu durumda ancak ve ancak dosya borcunun ödenmesi ya da alacaklı tarafla anlaşma yapılarak haricen tahsil hükümlerinin işletilmesi neticesinde dosyanız KAPALI durumuna geçebilecektir.

Dosyanızın açılış tarihi son 1 yıldan daha eski bir tarihe dayanmakta ise , alacaklı tarafın son talep tarihini kontrol etmeniz gerekecektir. Eğer alacaklı taraf son 1 yıl içinde herhangi bir talepte bulunmamışsa , icra müdürlüğüne başvurarak dosyanızın düşürülmesini talep edebilirsiniz. Ancak bu halde , alacaklı taraf şartlara göre değişen şekilde harçlı ya da harçsız olarak dosyanın yenilenmesini her an sağlayabilecektir. Zamanaşımı koşulları saklıdır.

2- Varlık Yönetim Şirketleri Sürekli Arayıp Mesaj Gönderiyor . Bundan Nasıl Kurtulabilirim ?
Banka borçlarınızın uzun yıllar ödenmemesi / tahsil edilememesi halinde , bankalar mevcut icra dosyanızı ( yani borcunuzu ) Varlık Yönetim Şirketleri’ne temlik edebilmektedir. Bu halde çağrı merkezleri üzerinden sizlerle sürekli iletişim kuran varlık yönetim şirketleri , mezkur iletişim için telefonla arama , mesaj gönderme , kapıya not bırakma , yakınlarınıza ulaşma gibi pek çok yöntem kullanmaktadır.
Bu noktada biz avukatlara yöneltilen sorular ve cevapları ise ;
Varlık Yönetim Şirketi ana para borcumdan çok daha fazla bir bedel talep ediyor. Bu bedel üzerinden indirim yapılır mı ?
Evet. Bu şirketler , bankalardan temlik aldıkları borçları banka ile yaptıkları anlaşma gereği ( kağıt parası adıyla bilinen ) mevcut borç miktarının onda biri gibi çok düşük miktarlara aldıklarından mutlaka söyledikleri miktar üzerinden indirim talep edilmelidir. Şirket , indirim talebiniz üzerine üzerinizde mal varlığı olup olmadığını ve çalışıp çalışmadığınızı kontrol ederek , dosyanın tahsil kabiliyetine göre indirim yapabilmektedir.

Varlık Yönetim Şirketi beni ve yakınlarımı sürekli arayarak rahatsız ediyor. Buna karşı bir şey yapabilir miyim ?

Türkiye Barolar Birliği, 31.01.2015 tarihli ilgili Disiplin Kurulu Kararı’nda, ‘Barolar Birliği, borçlu yararına olduğu düşünülse dahi takip sonrasında yapılacak bütün yazışmaların İcra Müdürlüğü aracılığı ve karşı taraf vekili ile yapılması, uyarının taciz boyutlarına varmaması gerekir’ düşüncesiyle taciz mesajı gönderen avukata disiplin cezası vermiştir. Bu sebeple sürekli telefon edilmesi veya mesaj gönderilmesi durumunda mesaj gönderen avukatın bağlı bulunduğu baroya disiplin cezası alması için yazılı olarak şikayette bulunulabilir.

Bunun dışında Cumhuriyet Başsavcılıklarına TCK 123. ‘’ Sırf huzur ve sükununu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” maddesine göre suç duyurusunda bulunulabilir.

3- Takibe Düşmüş ya da İcra Takibine Konu Edilmiş Banka Borçlarım Hakkında Nasıl Bir Yol İzlemeliyim ?
Bu hususta öncelikle çalıştığınız banka şubenizle görüşerek dosyanızın hukuk bürosuna devredilip devredilmediğini , devredilmişse hangi avukatın hukuk bürosuna devredildiği öğrenilmelidir. Hukuk bürosuna henüz devredilmemiş ancak temerrüde düşmüş borçlar ise halen bankanın kendi nezdinde bulunan hukuk departmanı tarafından takip edilmekte olup şubenizden iletişim numaralarını öğrenebilirsiniz.
İletişim bilgileri öğrenildikten sonra ise yapılacak yegane şey , ilgiliyi arayarak borç hakkında tek seferde ödeme gücü yoksa yapılandırma – taksitlendirme imkanlarından yararlandırılıp yararlandırılamayacağınızın bilgisini almak olacaktır.

4- Yıllar önce hakkımda açılmış icra takip dosyası ödeme yapmama rağmen hala banka sistemlerinde görünüyor. Bana kredi / kredi kartı vermiyorlar . Ne yapmalıyım ?
Burada akla gelen iki durum söz konusudur. Birincisi , tarafınıza tebliğ edilen ‘’ Ödeme / İcra Emri ‘ nde yazan miktarı doğrudan icra müdürlüğünün banka hesabına yatırmış olabilirsiniz. Bu durumda borç sona ermemektedir. Zira tarafınıza tebliğ edilen ödeme / icra emrindeki miktar ‘’ Takip Çıkış Bedeli’’ ni temsil etmekte olup , ayrıca ödemeniz gereken icra vekalet ücreti , tahsil harcı ve takip açıldıktan sonra yapılan masraflar mezkur evrakta bulunmamaktadır. Dolayısıyla eksik ödeme yaptığınızdan bahisle ödenen miktar kısmi ödeme olarak kabul edilerek bakiye miktar üzerinden icra takibi devam etmektedir.
İkinci durum ise ödemeyi icra müdürlüğünün hesabına değil de doğrudan alacaklı tarafın avukatının hesabına yapmışsınızdır. Maalesef bu durumda da borç kuvvetle muhtemel sona ermemiş olacaktır. Zira avukatlık büroları bu tür ‘ Haricen Tahsil ‘’ durumlarında borçluyu ödemeye ikna etmek için icra müdürlüğüne ödenmesi gereken tahsil harcından bahsetmemekte , ayrıca hacizlerin fek edilmesi ( kaldırılması ) için tebligat ücretlerinin de icra müdürlüğüne ödenmesi gerektiği borçluya söylenmemektedir. Bu nedenle icra müdürlüğünün değil de alacaklı vekilinin hesap numarasına borç ödenirken , ilgili avukata mutlaka ‘’ dosyanın kapalı duruma geçirilerek hacizlerin kaldırılması için ilgili kurumlara yazı yazılmasını ‘’ da talep etmeniz gerekmektedir.
5- Aracımı / evimi satacağım ancak kaydında eski tarihli bir haciz görünüyor. Herhangi bir para ödemeden haczi kaldırabilir miyim ?
Kural olarak 6352 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 106. Maddesine göre ‘’ (Değişik: 3/7/1940-3890/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 2/7/2012-6352/21 md.) Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir. Borçlunun üçüncü şahıslardaki alacağı taşınır hükmündedir’’ . Yine 110. Maddesine göre de ‘’ Haczin kalkması: Madde 110 – (Değişik: 2/7/2012-6352/22 md.) Bir malın satılması kanuni müddet içinde istenmez veya icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli gider onbeş gün içinde depo edilmezse veya talep geri alınıp da kanuni müddet içinde yenilenmezse o mal üzerindeki haciz kalkar. Hacizli malın satılması yönündeki talep bir defa geri alınabilir’’ .
Yani borçlunun aracına ya da alacağına haciz konması halinde 6 ay , taşınmazına haciz konması halinde ise 1 yıl geçmesine rağmen alacaklı tarafça satış istenmemişse haciz düşer . Haciz düşmesi ise icra müdürlüğü tarafından kendiliğinden yapılan bir işlem olmayıp , ilgili icra müdürlüğüne başvurarak mezkur kanun maddelerine göre haczin düşmesini talep etmek gerekecektir.
Uygulamada alacaklı vekilleri haczin düşmemesi için genel olarak takip dosyalarından satış talebinde bulunduklarından , bu sorunun cevabını verebilmek için evvela icra dosyasının incelenmesi gerektiğini belirtmek doğru olacaktır.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT

Yorum Yok
YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
bedav bahis sitesi